سلام.

امید وارم  با استفاده از شارژ مجانی لذت ببرید.

 

 

چگونگی به دست اوردن رمز:

1.عددهای مورد نیاز:

عدد اول..........................................274327118

عدد دوم.........................................1633325352

عدد سوم.......................................2448488028

عدد چهارم......................................3264650704

 

2.رمز کارت شارژ ایرانسلی را که قبلا استفاده کرده اید را درنظر بگیرید.

 

3.رمز مورد نظر را بایکی از اعداد اول تا چهارم بالا جمع یا تفریق کنید.

 

نکته:این را در نظر داشته باشید که از هر کارت شارژ باطله میتوانید (هشت)رمز  شارژ مجانی بدست آورید.

 

4. پس از انجام اعمال بالا - با یک ماشین حساب بالای 12 رقمی – رمز بدست آمده را همانند یک رمز کارت شارژی که خریداری کرده اید در تلفن همراه خود وارد کنید.

 

مثال:   123731116220 = 123456789102+274327118   

سپس:     *140*123731116220#

 

شارژ مفتی نوش جون.

+ نگارش در دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 22:3 توسط علي زادحسين |